“ตีแตก กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต” โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

ตีแตก.jpg

 

http://www.goodreads.com/book/show/12281909

 

Advertisements