หนึ่งศตวรรษ : รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทย โดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ

 

 

หนึ่งศตวรรษ : รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทย-จาก กบฏ ร.ศ. 130 ถึง รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือ ประชาธิปไตยกับอำมาตยาธิปไตย = Constitutions and coups in modern Siamese/Thai politics : a centennial review (1912-2007) / บรรณาธิการ : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; ผู้ช่วยบรรณาธิการ : สมถวิล ลือชาพัฒนาพร, สิริกาญจน์ รัตนเกตุ

http://bit.ly/N8IY9h