ยามดึกหนาวหนาว เขนยแนบ แอบเอย โดยวินทร์ เลียววาริน

Cr.  http://www.goodreads.com/book/show/7302743

หนังสือรวมเรื่องสั้นชุดที่สามของนิยายวิทยาศาสตร์ ต่อจากชุด “เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว” และ “จรูญจรัสรัศมีพราว พร่างพร้อย” (ซึ่งทั้งสองเล่มเป็นหนังสือรางวัล) นิยายวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยและนักเขียน 2 ซีไรต์ วินทร์ เลียววาริณ
“ยามดึกนึกหนาวหนาว เขนยแนบ แอบเอย” ประกอบด้วยเรื่องสั้นสะท้อนสังคมและมนุษย์ในรูปของนิยายไซไฟ ทั้งในประเด็นที่น่าสนใจเช่นเรื่องการโคลนนิ่ง การตายแล้วฟื้นใหม่ในโลกอนาคต การฆ่าฉลาม เรื่องสะท้อนการเมืองแบบขันๆ ไปจนถึงการผจญภัยสุดพิสดารในโลกใหม่ของสุนทรภู่กับมนุษย์ต่างดาว!

Advertisements