บันทึกโลก โดยคอสมอส

20120716-002416.jpg

รวมบันทึก เหตุการณ์สำคัญที่พลิกผันประวัติศาสตร์โลก ทั้งเรื่องของโรมันสมัยเรืองอำนาจ พระเจ้าอโศก สร้างความเจริญรุ่งเรือง จิ๋นซีฮ่องเต้ รวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่น พระเยซู ผู้นำศาสนาเล็กๆ ไปสู่ศาสนาที่ครองใจคนค่อนโลกด้วยชีวิตของพระองค์เอง ศาสนาอิสลามอารยธรรมที่ถูกสถาปนาขึ้นด้วยศรัทธาแรงกล้า ครูเสด สงครามที่พาชาสนาล้มตายเพราะแรงศรัทธา เรอนาซอง การเริ่มต้นของลัทธิมนุษย์นิยม ปฐมบทแห่งการบิน การประดิษฐ์คิดค้นที่ทำให้มนุษย์บินได้
รวมถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ความย่อยยับที่จบลงด้วยการเปลี่ยนขั้วมหาอำนาจ คานที การเดินขบวน 240 ไมล์ไปเอาเกลือเป็นก้าวสำคัญสู่เอกราชของอินเดีย และอื่นๆ อีกมากมายที่คัดสรรมาไว้อย่างดีแล้วในเล่ม นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้จักและเข้าใจประวัติศาสตร์โลกดียิ่งขึ้น

Cr. http://www.booksmile.co.th/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=37590&pid=225817

Advertisements